Planter som føde for dagsommerfuglenes larver

Planter er som kjent viktige for mange insekter fordi blomstene byr på nektar og pollen. Voksne sommerfugler trenger nektar, og bier av ulike arter trenger både nektar og pollen – for å ta et par eksempler. Sommerfuglene er oftest lite spesialiserte med henblikk på hvilke planter de henter nektar fra, og det samme gjelder humlene når det gjelder planter de henter nektar og pollen fra.

 

La oss her bruke dagsommerfugler som eksempel for å vise en annen svært viktig rolle planter har. Det er påvist over 2 200 arter av sommerfugler i Norge. Bare 101 av disse er dagsommerfugler. De andre artene tilhører eksempelvis nattfly, viklere og målere – for å nevne de tre største familiene. Larvene til sommerfugler lever fortrinnsvis av plantenes blader, og som vi skal se eksempler på bruker larvene av forskjellige sommerfuglarter ofte forskjellige plantearter.

 

Sommerfuglenes larver er gjerne avhengig av én eller et fåtall arter av planter som føde. Det kan gjøre dem sårbare i tilfeller der en planteart de trenger er sjelden eller et år rammes av tørke eller andre problemer. I flere tilfeller har arter av sommerfugler forsvunnet fra et område fordi en bestemt planteart ikke finnes der lenger, eller bare finnes i små mengder. Lakrismjeltblåvingens larver spiser kun lakrismjelt, og denne dagsommerfuglen regnes nå for å være utdødd i Norge – trolig mest på grunn av at forekomsten av lakrismjelt i denne vakre blåvingens lille utbredelsområde kystnært i Asker og Bærum etter hvert ble sterkt redusert på grunn av nedbygging og annet.

 

Under listes opp vertsplanter (larveføde) til en rekke av våre dagsommerfugler, og mange av plantene har i tillegg mye nektar og pollen som er attraktivt for voksne pollinatorer.

 

Noen av de nevnte sommerfuglartene bruker også andre planter enn de nevnte. For flere av våre sommerfuglarter vet vi for øvrig ikke med sikkerhet hvilke plantearter som er føde for larvene.

 

Korsblomstfamilien (som ville og dyrkede kålplanter): kålsommerfugler og rapssommerfugl

Markjordbær og mure: bakkesmyger

Gress: mange smygere og ringvinger, og de fleste bruker flere arter av gress

Kvann, mjølkerot og sløke: svalestjert

Engkarse og løkurt: aurorasommerfugl

Trollhegg og geitved: sitronsommerfugl

Rundbelg: dvergblåvinge

Planter i erteblomstfamilien (kløver og vikker): flere blåvingearter, tiriltungesmyger og skoghvitvinge

Røsslyng, blokkebær og krekling: idasblåvinge

Skogstorkenebb og blodstorkenebb: sankthansblåvinge

Småsyre og engsyre: ildgullvinge og oransjegullvinge

Blåbær, blokkebær, tyttebær, tranebær og bringebær: grønnstjertvinge

Fioler: en rekke arter av perlemorvinger

Kjempe, veronika og marimjelle: marimjellerutevinge

Slåpetorn og plomme: slåpetornstjertvinge

Nesle, humle, selje/Salix, alm, rips og solbær: hvit c

 

Larvene til de kjente og kjære artene neslesommerfugl, dagpåfugløye og admiral spiser kun stornesle (brennesle) – og det er en så vanlig plante at du fortsatt med god samvittighet kan lage neslesuppe!

Foto: Bård Bredesen