Blomstermeny

Her finner du en oversikt over pollinatorvennlige planter. Plantene er inndelt i hageplanter og ville planter og plantevalget er tilpasset Østlandsområdet.

Mangfold av planter og pollinatorer
Det fins et stort mangfold av pollinerende insekter. Humler og bier er av de viktigste. I Norge har vi mange forskjellige arter av villbier; 35 humler-arter og hele 172 solitære bier og vi har 1 art tambier/honningbier. I tillegg er det mange arter av sommerfugler, biller og fluer som pollinerer. Felles er at blomstenes pollen og nektar er deres viktigste næringskilde. Pollinatorene trenger derfor rikelig tilgang på blomster hele sesongen, fra tidlig vår og utover sensommeren. Mens noen arter foretrekker åpne blomster der de kommer lett til matfatet er andre spesialisert i å suge ut nektar med lange tunger ned i dype, trange kronrør. Mangfoldet av planter og mangfoldet av pollinerende insekter er tilpasset hverandre over tid og er gjensidig avhengig av hverandre.  

Mat til dem og til oss
Vi trenger også pollinatorene. Over 30 % av maten vi spiser er avhengig av pollinering fra insekter og det samme gjelder for rundt 80 % av ville, blomstrende vekster. Pollinerende insekter forsvinner i dag raskt og i stort omfang over hele verden. Menneskeskapte landskapsendringer, industrialisert jordbruk med monokulturer og sprøytemidler, urbanisering, klimaendringer, fremmede arter, med mer, er årsaken. Pollinatorene finner ikke lenger den maten de trenger for å leve.  

Hvordan kan vi hjelpe?
Vi kan bidra gjennom å ivareta verdifull, naturlig vegetasjon eller å anlegge og skjøtte en eng. Ikke minst kan vi plante et mangfold av pollen- og nektarrike planter, som blomstrer hele sesongen. Unngå arter som kan spre seg uønsket i norsk natur. Du kan sjekke plantene dine på artsdatabanken.no. Plantene fra Blomstermenyen utgjør ingen kjent økologisk risiko og kan trygt plantes.

Velg planter fra menyen og server et flere måneders langt måltid til hagens minste gjester – Til glede for dem og for deg!

Sammen for pollinatorene
Blomstermenyen er utarbeidet i samarbeid mellom flere organisasjoner og institusjoner. Menyen er et levende dokument som vil revideres og oppdateres fremover. Vi oppfordrer til at det utarbeides lignende plantelister tilpasset andre deler av landet og til videre samarbeid om flere tiltak for pollinatorene. – Til det beste for dem og for oss.


Det norske hageselskap, ByBi, FAGUS, Sabima, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, La Humla Suse, Bymiljøetaten, Norsk Botanisk Forening og Naturhistorisk museum i Oslo.

Logoalle

2 Comments

 1. Anders Seim sier:

  Det var fryktelig mange plasser en skal lete rundt omkring og frem og tilbake for endelig å IKKE finne noen samlet liste over de aktuelle plantene for forskjellige årstider og typer vekster. Har dere lagt ut noe? Eller har dere bare lagt ut ting om et samarbeid som har ført til en liste og ting som sier at det er lurt å plante med tanke på biene??? HVOR ER LISTEN??

  Når det er sagt, så er jo inititativet glimrende! Skulle bare gjerne ha fått tilgang til det dere faktisk har kommet frem til.

  1. admin sier:

   Hei og takk for innspill. Hvis du går på http://www.blomstermeny.no og skråler ned på siden, så finner du alle listene lenger ned på siden.
   Håper du finner fram, alle listene er lagt ut.
   Hilsen blomstermeny folket:)

Comments are closed.